Velliv Foreningen støtter indsatser for mental sundhed i arbejdslivet med op til 100 millioner kroner

Aktuelt 11. apr 2022 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Shutterstock
  • Med to nye puljer ønsker Velliv Foreningen at støtte indsatser, der satser  på netværk. Foreningen støtter indsatser for mental sundhed i arbejdslivet med op til 100 millioner kroner.

Velliv Foreningen har støttet forskning og indsatser, der har fokus på psykosocialt arbejdsmiljø og mental sundhed i de seneste tre år. Nu øger foreningen indsatsen og opretter også to nye puljer, hvor enten minimum fem virksomheder i samme lokalområde eller minimum fem fra samme branche arbejder sammen om en fælles udfordring.

Det sker, i håb om at de gode historier fra vellykkede indsatser bedre kan sprede sig i de netværk og fællesskaber, der allerede findes. Det forklarer programchef Lars Bo Pedersen fra Velliv Foreningen.

Velliv Foreningen

Er en del af det, der tidligerehed TryghedsGruppen. Foreningen ejer forsikringsselskabet Velliv.

– Vi har støttet en række gode projekter og indsatser i årenes løb, og vi kan se, at de har gjort en forskel på de arbejdspladser, hvor de har virket. Men det har været svært at brede dem ud til flere og skalere dem op. Vi tror, at der kan ligge et stort potentiale i at udnytte de fællesskaber og netværk, der findes derude, til at nå længere ud og løfte indsatserne sammen, forklarer han og giver et eksempel:

– Hvis en virksomhedsejer i den lokale erhvervsklub hører, at nabovirksomheden har sænket sygefraværet markant efter en indsats, så batter det mange gange mere end nok så mange pjecer og SoMe-opslag fra os og andre. Derfor vil vi gerne derud.

Forskning, der virker

Det er også muligt for forskningsinstitutioner at søge penge til konkrete forskningsprojekter i mental sundhed i arbejdslivet. Her stiller fonden krav om, at forskningen er anvendelsesorienteret. Det betyder ifølge Lars Bo Pedersen, at forskningsprojektet skal foregå i samarbejde med en arbejdsplads eller branche, så forskningsresultaterne kan komme ud at virke med det samme.

– Det handler om, at vi har støttet rigtig mange projekter igennem årene, som aldrig rigtig er kommet arbejdspladserne til gode. Så hvis man vil have del i forskningsmidlerne, skal man kunne fremlægge en klar plan for, hvordan forskningen skal komme i anvendelse. Han håber, at foreningens forskningsmidler kan skabe kontinuitet og danne nogle netværk i et forskningsmiljø, der med hans ord er ’meget småt og meget fragmenteret’.

Støtter projekter for mental sundhed

En del af foreningens overskud går til forskning, projekter og indsatser med fokus på mental sundhed i arbejdslivet. Foreningen fordeler i år omkring 100 millioner kroner på seks puljer:

  • Vores arbejdsplads
  • Vores branche 
  • Vores område
  • Forskning
  • Analyse og kampagne
  • Lokal trivsel.

– Når man ser på, hvad der ellers bliver brugt af penge på andre videnskabelige områder, er det en dråbe i havet, hvad der bruges på mental sundhed og psykosocialt arbejdsmiljø. Men vi håber, at vi kan formidle kontakt forskere imellem og mellem forskere, arbejdspladser og brancher. På den måde bliver en fondsansøgning kun begyndelsen på et samarbejde, siger Lars Bo Pedersen.   Velliv Foreningen Er en del af det, der tidligere hed TryghedsGruppen. Foreningen ejer forsikringsselskabet Velliv.