Alle er uddannet i at håndtere sikkerhed

Arbejdsliv 19. sep 2022 - 5 min læsetid
This describes the image
Foto: Robert Atterman
  • Farve- og lak virksomheden EFApaint har fået Arbejdsmiljøprisen 2022 for at gøre det både nemmere og sikrere for medarbejderne at håndtere den kemi, de arbejder med hver dag. Vi tog til Esbjerg for at undersøge, hvad virksomheden har gjort.

Om EFApaint

EFApaint A/S har siden 1889 udviklet og produceret maling, lak- og træplejeprodukter. Virksomheden råder over eget udviklingslaboratorium, produktionsfaciliteter, lager, administrationsamt kundeservice og salg. EFApaint A/S har hovedkontor iEsbjerg og beskæftiger cirka 45ansatte. Virksomheden er certificeret inden for miljø ISO 14001 og arbejdsmiljø ISO 45001.

Tønder og beholdere i orange, blå, grøn og lilla fylder hele den gigantiske lagerhal. Hver rummer en specifik råvare til den produktion af maling og lak, der siden 1889 har fundet sted hos EFApaint i Esbjerg. Tæller man beholderne, vil man nå frem til, at der er flere end 400 af slagsen i hallen. 400 forskellige råvarer, der tidligere udgjorde noget af en hovedpine for de produktionsmedarbejdere, der skulle håndtere dem. 

Produktion af maling og lak er en kemitung proces, der kræver, at risikovurderinger, sikkerhedsforanstaltninger og handlingsplaner sidder på rygraden. Hvis ikke, risikerer man, at noget går galt. For godt og vel et år siden ændrede virksomheden drastisk denmåde, den enkelte medarbejder skal forholde sig tilde mange råvarer på.

Og det er dette arbejde – sammen med andre grundige indsatser for at skabe etmere sikkert arbejdsmiljø – der har fået Arbejdsmiljørådet til at kvittere med Arbejdsmiljøprisen 2022 i kategorien ‘Kemi og vådt arbejde’.

– Alle er blevet efteruddannet i at håndtereråvarer og i at tænke i sikkerhed. Vi har forbedret skiltningen, belønnet indberetning af nærved ulykker og har generelt sikkerheden og arbejdsmiljøet helt øverst på agendaen, fortæller CFO Shuang Winkel. EFApaint arbejder også målrettet på at udfase råvarer, som kan indeholde skadelige stoffer. Fra 2016 til 2020 er andelen faldet fra 2,25 procent til 0,94 procent i forhold til det totale indkøb af råvarer

This describes the image

Syv instruktioner

Det har krævet en stor indsats at gøre håndteringen af de skadelige stoffer nemmere og sikrere for medarbejderne. Karina Kjær Andersen, der er tekniskprojektleder i EFApaint, forklarer den omfattendeproces, virksomheden har været igennem:

– Før havde vi over 400 APB’er (arbejdspladsbrugsanvisninger, redaktionen), en for hver enkeltråvare i produktionen. Sådan en APB kommer rundt om indholdsstoffer, værnemidler, førstehjælp, fareidentifikation, forholdsregler ved udslip og spild og meget, meget mere. Men da en ny lovgivning gjorde det muligt at fokusere på vores processer i stedet forpå vores råvarer, greb vi den bold med det samme, siger hun.

Om Arbejdsmiljøprisen

Arbejdsmiljøprisen uddeles af Arbejdsmiljørådet til fire arbejdspladser, der gør noget særligt for arbejdsmiljøe tog kan inspirere andre. EFApaint i Esbjerg har fået Arbejdsmiljøprisen 2022 i kategorien ‘Kemi og vådt arbejde’. I begrundelsen lagde priskomiteen vægt på, at virksomheden har reduceret mængden af farlig kemi og forenklet medarbejdernes arbejdsgang medat håndtere kemiske råvarer.

EFApaint kontaktede et konsulentbureau, der arbejder inden for området, og sammen kogte de det mere end 400 APB’er ind til 11 kemiske APV’e (arbejdspladsvurderinger) – én for hver proces i produktionen. Både i produktionen og administrationen har tiltaget frigivet ressourcer, og indsatsen har resulteret i medarbejdere, der nu går langt mere op i deresegen sikkerhed end tidligere.

Det fortæller Shuang Winkel:

– Fra at stå med et kæmpe, administrativt arbejde med at evaluere og opdatere hver råvare har vi grupperet råvarerne i syv instruktioner, hvilket jo gør både opdateringsopgaverne og vejledningerne megetmere simple. Det betyder samtidig, at vores medarbejdere i produktionen rent faktisk får orienteret sig, som de skal, da vejledningerne er blevet langt mereoverskuelige.

This describes the image

Bevidste om risiciI

EFApaints produktionshal – midt imellem udsugningsarme og gigantiske malekar af stål – møder vi Tom Pedersen, produktionsmedarbejder og arbejdsmiljørepræsentant i virksomheden. Han er iført obligatoriske sikkerhedsbriller, og han er glad for, at de mere end 400 APB’er nu er kogt ind til 11 kemiske APV’er og syv instruktioner:

– Det er blevet meget nemmere for os nu. Hvor vi før havde over 400 brugsanvisninger, vi skulle forholde os til, kan vi nu nøjes med at orientere os i ganske få. Det gør det jo noget nemmere at følge sikkerhedsinstruktionerne og rent faktisk være bevidste om, hvilke risici der er forbundet med vores arbejde, siger han.

APB og kemisk APV– hvad er forskellen?

Hvor APB’en udelukkende forholder sig til det enkelte produkt, beskæftiger den kemiske APV sig med de processer, hvori produktet indgår.

Det er også i produktionshallen, vi møder et af virksomhedens andre tiltag for at forenkle håndteringen af de kemiske stoffer. Der er nemlig nye labels på alle tønder og beholdere med råvarer. På dem fremgår det klart og tydeligt, hvilke værnemidler der skal bruges, når man har med den pågældende råvare at gøre.

Tidligere skulle den information findes afden enkelte medarbejder i en mappe et sted på loka-tionen, men nu er oplysningerne tilgængelige direktepå råvaren.– Vi bruger meget krudt på at optimere vores arbejdsmiljø og forbedre sikkerheden i virksomheden, siger Shuang Winkel.

– Vi har blandt andet lige fået en robotarm, der mindsker de fysiske belastninger for vores medarbejdere. Tidligere skulle de tunge sække håndteres manuelt, men nu klarer robotten løftene.

This describes the image

Mennesker skaber værdien

EFApaint er desuden ISO 14001- og 45001-certificeret, hvilket forpligter virksomheden til at beskrivede tiltag, man gør inden for miljø og arbejdsmiljø. Desuden er EFApaint netop blevet klimapartner med Esbjerg Kommune, hvor der samarbejdes om klimadagsordenen og kommunens mål for CO2-reduktion.

Shuang Winkel har oplevet, at omlægningen har betydning for hele virksomheden og for den enkeltemedarbejder.

– Det giver mere daglig tilfredshed, når man som medarbejder oplever, at virksomheden gør noget positivt for en. Helt lavpraktisk øger det jo også sikkerheden i virksomheden, som jo så medfører færre skader og ulykker, siger Shuang Winkel.

– Vores kultur dikterer, at de ansatte ikke bare er essourcer, man skifter ud. Hos ledelsen og i bestyrelsen tror man på, at det er mennesker, der skaber den reelle værdi. Og har man det godt, skaber man mere værdi – både for virksomheden og for en selv.

This describes the image

Nogle vil måske mene, at ovenstående er en gratis påstand. Men går man en tur forbi det lille køkken ved administrationen, kan man ikke undgå at få øje på virksomhedens Wall of Fame. Den udgøres af billeder af ansatte, der har været i virksomheden i 25 år eller mere. Der er overraskende mange, og flere af dem har stadig deres daglige gang i virksomheden.

Spørger man Shuang Winkel, er arbejdsmiljøet ogvirksomhedens fokus på at styrke det en væsentlig grund til, at folk bliver hængende. Teknisk projektleder Karina Kjær Andersen understreger, at det er vigtigt at have ledelsens fulde opbakning.

– En omlægning som den, vi har været igennem, tager en del tid og ressourcer, og det skal alle være indforståede med. Gør det, fordi I vil jeres medarbejdere det bedste – ikke med hovedvægt på, at I skal opfylde bestemte lov krav.

 

 

 

 

Opdateret 19. sep 2022