Vores viden om kritiske hændelser åbner for dialog

Forsker på Job 21. mar 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen
  • Forsker: Jesper Pihl-Thingvad Leder af Arbejdspsykologisk Forskningsenhed på Syddansk Universitet. Psykolog, ph.d. og specialist i psykotraumatologi og klinisk psykologi.

    Forskningsprojekt: Du står ikke alene (DUSA) forebygger og udvikler konkrete støttetiltag i arbejdet med PTSD og sygefravær blandt ambulancereddere.

Skrevet af: Karen Gahrn

 – Ambulancereddere har en forhøjet risiko for PTSD og sygefravær, fordi voldsomme og følelsesmæssigt belastende hændelser er et grundvilkår i deres arbejde.

I et pilotprojekt afdækkede vi i tæt samarbejde med Ambulance Syd, hvilke hændelser der er mest belastende, og hvordan medarbejdere og ledelse oplever, at de hver især er i stand til at hjælpe kolleger i krise.

 

“Tidligere var holdningen i højere grad, at voldsomme hændelser var noget, man skulle kunne holde til. Men der har været en kulturændring. Nu er der kommet et system for, hvad der skal gøres. Man kan sige, at forskningen har spændt et sikkerhedsnet ud under os.”

Det førte til, at Ambulance Syd indførte nye forebyggende tiltag. Nu er vi så i gang med et treårigt projekt, som skal undersøge, hvordan disse tiltag virker i hverdagen.

– Noget af det vigtigste, vi har fundet frem til, er, at det er muligt at skabe et overblik over og kategorisere de kritiske hændelser, så man ved, hvornår medarbejdere og kolleger har særlig brug for støtte. Det viser sig ikke bare at være efter store ulykker, men eksempelvis også efter vedvarende og nytteløse genoplivningsforsøg eller håndtering af pårørende i svær krise. Vores viden om kritiske hændelser åbner for dialog og kan på sigt bidrage til en normalisering af, at arbejdet i perioder kan være svært at håndtere følelsesmæssigt, siger Jesper Pihl-Thingvad.