Sverige: LGBTQ- personers arbejdsmiljø halter

Internationalt 31. okt 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Shutterstock
  • Transkønnede og biseksuelle personer synes at være mere udsatte for diskrimination, fordomsfuld behandling, chikane og/eller mobning på arbejdspladsen end homoseksuelle og heteroseksuelle.

Det fremgår af en ny vidensopsamling bestilt af den svenske regering. Her har svenske forskere fra Det Kgl. Teknologiske Institut (KTH) og Göteborg Universitet gennemgået videnskabelige undersøgelser, der er foretaget på området i det seneste årti. Konsekvenserne kan ifølge forskerne være mindre arbejdsglæde, højere grad af stress, psykisk sygdom og dårligere arbejdsevne.

Dette gælder alle LGBTQ-personer – på svensk bruges betegnelsen HBTQ, der står for homoseksuelle, biseksuelle, trans- og queerpersoner – der er udsat for diskrimination. Hovedopgaven var at kortlægge LGBTQ-personers arbejdsmiljø med særligt fokus på transpersoners arbejdsmiljø, som der desuden blev gennemført en særlig undersøgelse af.

Her beskrev et flertal af de 105 deltagere med transerfaring, som deltog i undersøgelsen, oplevelser med at blive udsat for såkaldte mikroaggressioner. Nogle beskrev, at de havde været udsat for chikane, nogle havde været udsat for dødstrusler, og nogle havde en frygt for mulige konsekvenser, hvis de skulle være åbne om deres seksualitet. Ifølge forskerne peger resultaterne på, at der er behov for organisatorisk støtte for at skabe et bedre arbejdsklima.

Det kan være i form af politikker, aktiviteter, der kan modvirke diskrimination, samt en generelt støttende og accepterende holdning til LGBTQ-personer. De opfordrer ledere og kolleger til at vise aktiv støtte og eksempelvis sige fra, hvis andre kolleger kommer med stødende kommentarer eller stiller upassende spørgsmål.

 

Kilde:

prevent.se/mynak.se/forskningen

’Kunskapssammanställning – Hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö’.

Opdateret 31. okt 2022