Norge: Plejepersonale med mørkere lød udsættes for chikane

Internationalt 15. feb 2023 - 4 min læsetid
This describes the image
Foto: Lars Andersen
  • Diskrimination, chikane og racisme fra pårørende og beboere rammer norsk plejepersonale med indvandrerbaggrund. 

  • Problemet er, at der ikke bliver taget hånd om hændelserne. Det viser nye forskningsresultater.

Medarbejdere med minoritetsbaggrund oplever hændelser med diskrimination, chikane og racisme fra pårørende og beboere på norske plejehjem, som ikke bliver håndteret. Og det handler ikke om oprindelsesland eller køn, men i højere grad om hudfarve. Det fremgår af et norsk forskningsprojekt udført af Tone Lindheim, lektor ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole.

Der er tale om et empirisk casestudie baseret på observation og interview, som har belyst ledere og ansattes erfaringer med chikane, diskrimination og racisme fra beboere og pårørende på tre plejehjem i Oslo. 70-84 procent af de faste ansatte havde anden etnisk baggrund en norsk. Fokus var at undersøge, hvordan ledere og ansatte håndterer de negative hændelser og afvejer hensynet til beboernes ret til pleje og selvbestemmelse set i forhold til de ansattes ret til beskyttelse via arbejdsmiljøloven.

Der er flere forklaringer på, at ledelsen ikke håndterer de krænkende hændelser. Eksempelvis er der begrænset kendskab til omfanget, fordi de ansatte simpelthen ikke rapporterer om hændelserne. Desuden går ledelsen ud fra, at deres normale rutiner og strategier på området er tilstrækkelige til at fange og løse den slags hændelser.

Men det kan ifølge forskeren have store konsekvenser, fordi medarbejderne vender det indad og håndterer det individuelt i stedet for at anerkende, at det er noget, der skal løses kollektivt.

– For den enkelte kan det betyde øget skyldfølelse, skam og følelsesmæssig stress, ligesom det kan påvirke den enkeltes selvbillede og oplevelse af ikke at være en del af arbejdsfællesskabet, siger Tone Lindheim og tilføjer, at det også påvirker organisationskulturen, eksempelvis ved at der er mindre grad af solidaritet blandt de ansatte.

Overrasket over omfanget af krænkelser

Forskningsprojektet identificerede to hovedtendenser: 'hadefuld tale' og 'præference for ansatte med majoritetsbaggrund'. Tone Lindheim er overrasket over omfanget af krænkende kommentarer fra pårørende. Det havde hun, som hun siger, ikke forventet af voksne mennesker, selv om der er mange følelser på spil, når det handler om ens familiemedlemmer.

– Jeg er også overrasket over, at lederne på den ene side ønsker, at hændelser rapporteres, og opfordrer til det, men at hændelserne så alligevel ikke rapporteres, siger Tone Lindheim.

Derfor hæfter hun sig især ved, hvad forskningen viser om, hvorfor det forholder sig sådan. Det handler blandt andet om usikre ansættelsesforhold, ufrivillig deltid og midlertidige kontrakter. Mange er bange for at gøre opmærksom på sig selv og blive upopulær hos deres leder, så det går ud over deres mulighed for at få vagter. Derfor holder de hændelserne for sig selv.

Ifølge forskeren er det dog ikke kun ansatte med minoritetsbaggrund, der er udsatte og oplever ubehagelige kommentarer.

– Men jeg tror, det er mere enkelt for ansatte med norsk baggrund at lægge afstand til en krænkende adfærd, fordi de ikke betragter hændelsen som noget, der går på deres person. Det bliver lettere at leve med. Desuden skal man tænke over, at ansatte med minoritetsbaggrund også ofte mødes af den type adfærd uden for arbejdspladsen, og så kan selv mindre hændelser i nogle tilfælde opleves som en større belastning.

Konkrete løsningsforslag

Ifølge forskeren kan ansatte med minoritetsbaggrund blive behandlet mere ordentligt og ligeværdigt, hvis lederen eksempelvis ikke kun opfordrer til at rapportere om krænkende behandling, men helt konkret siger: 'Jeg forventer, at du har erfaring med den type hændelser, og det er noget, vi håndterer i fællesskab.'

– Jeg tænker også, at det vil være klogt på forhånd at oplyse nye beboere og deres pårørende om medarbejderstabens sammensætning og ved den lejlighed understrege, at alle besidder de rette kompetencer og kvalifikationer. Desuden skal de meddele, at det er arbejdspladsens ansvar at beskytte alle ansatte mod chikane, diskriminering og racisme og derfor vil agere, hvis det forekommer, siger Tone Lindheim.

 

Kilde
forskning.no/idunn.no
'Who Is the Weak Party? About Managers and Employeesʼ Handling of Harassment, Discrimination, and Racism in Nursing Homes'.
Doi: 10.18261/tfo.8.2.7