Sverige: Positive resultater af nedsat arbejdstid

Internationalt 11. apr 2022 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Lars Andersen
  • Medarbejdere og ledere i en svensk kommune beretter blandt andet om en bedre balance mellem liv, bæredygtighed og sundhed, efter at de har fået mulighed for at arbejde på nedsat tid. Det viser ny svensk forskningsrapport.

Der er overvejende positive meldinger både fra medarbejder- og lederside, når medarbejdere får mulighed for at gå ned i arbejdstid.

Det handler blandt andet om bedre livsbalance og sundhed. Blandt de negative ting kan nævnes, at nogle oplevede stress og utryghed, i forhold til hvordan deres økonomi skal hænge sammen. Det konkluderer en ny forskningsrapport om bæredygtighed og sundhed fra Chalmers Tekniska Högskola, der har undersøgt emnet i Göteborg Kommune.

Rapporten »Om att kunna välja förkortad arbetstid« er baseret på en undersøgelse blandt næsten 1.000 ansatte i Göteborg Kommune, som har valgt at gå ned i arbejdstid. Det svarer til, at de i gennemsnit arbejdede cirka 80 procent på fuld tid.

Baggrunden er, at kommunen i 2015 besluttede, at alle medarbejdere skal have retten til at gå ned i tid, samtidig med at de bevarer retten til fuldtidsbeskæftigelse. Tilbuddet er stadig gældende.

To hovedmotiver til at vælge deltid

Forskerne har blandt andet haft fokus på, hvad der får folk til at vælge deltid og dermed også at gå ned i løn. Det viste sig, at der tegner sig et billede, der groft sagt fordeler sig i to forskellige grupper.

Den første gruppe havde truffet deres valg ud fra et motiv om, at de værdsatte mere fritid højere end en høj indtægt. Den anden gruppe følte sig mere eller mindre tvunget til at arbejde på deltid simpelthen for rent helbredsmæssigt at kunne holde til at arbejde.

Det viste sig, at den sidste gruppe var den største, og det overrasker Jörgen Larsson, Chalmers Tekniska Högskola, der har stået i spidsen for forskningsprojektet. Projektet er et tværfagligt samarbejde mellem Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet, KTH Royal Institute of Technology og Göteborg Kommune. Rapporten er en populærvidenskabelig sammenfatning af de videnskabelige publikationer fra et forskningsprojekt med titlen »Time use and sustainability«.

Ledernes indstilling overraskede

Det kom ligeledes bag på Jörgen Larsson, at de interviewede ledere generelt var positive over for deltidsarbejde.

Lederne vurderede blandt andet, at den kortere arbejdstid mindskede risikoen for sygefravær og gav bedre mulighed for fastholdelse. Alt i alt opvejede fordelene ulemper, som for eksempel kunne være vanskeligheder med at få vagt- og personaleplaner til at gå op samt udfordringer med at finde tid, eksempelvis til møder.

– Jeg hæfter mig især ved, at lederne konstaterede, at de medarbejdere, der benyttede sig af at gå på nedsat tid, havde fået det bedre, og at der derfor var mindre risiko for, at de ville blive sygemeldt. Desuden peger lederne på, at det var en fordel, at de i god tid kunne planlægge og tilrettelægge arbejdet, når medarbejderne meldte ind, om de ønskede at benytte sig af deres ret til at gå på deltid, siger han.

En samlet konklusion er ifølge rapporten, at en deltidsret næppe medfører de store vanskeligheder for arbejdsgiveren, i hvert fald ikke inden for de kommunale aktiviteter, som disse ledere har ansvaret for. Eksempelvis bliver den forkortede arbejdstid ikke erstattet af andre medarbejdere, da opgaverne udføres gennem en effektivisering/intensivering af arbejdet, som medfører omkostningsbesparelser for arbejdsgiveren.

 

Kilde:

chalmers.se

'Om att kunna välja förkortad arbetstid’. En hållbarhetsana-lys av den utvidgade deltidsrätten inom Göteborgs Stad