Sverige: Vigtigt med restitution i løbet af arbejdsdagen

Internationalt 13. sep 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Lars Andersen
  • Pauser med plads til restitution er en god metode til at øge oplevelsen af arbejdsglæde og sundhed blandt sundhedspersonale. Det viser svensk ph.d.-afhandling.

At få ’ladet batterierne op’ i løbet af en arbejdsdag er den bedste måde at styrke medarbejdernes oplevelse af sundhed og arbejdsglæde på. Det viser et nyt studie fra Lunds Universitet.

I ph.d.-afhandlingen ’Recovery at work as a health-promoting process’ har Lina Ejlertsson i en række interventioner på 26 arbejdspladser i sundhedsvæsenet blandt andet undersøgt, hvilke tiltag der giver størst sundhedseffekt.

Resultatet viser, at de tiltag, der har karakter af at give medarbejderne pause og rum til restitution i løbet af en arbejdsdag, virker bedst. I undersøgelsen skulle de medvirkende medarbejdere selv vurdere deres sundhed og velvære i en række spørgeskemaer, og i andre dele af undersøgelsen deltog en række medarbejdere i fokusgruppeinterview.

Undersøgelsen peger altså på den selvoplevede sundhed og følelse af at få ladet op i løbet af en arbejdsdag.

Indsatser virker

Lina Ejlertsson undersøgte i afhandlingen også, hvilke forudsætninger i arbejdsmiljøet der giver de bedste muligheder for at ’lade op’, og om indsatser på arbejdspladsen kan øge oplevelsen af at få restitueret.

Hun fandt, at de tre vigtigste forudsætninger var fællesskab med andre, variation i arbejdsopgaverne og mestring af opgaverne.

Undersøgelsen viste også, at indsatser øgede oplevelsen af at få restitueret betydeligt. På arbejdspladser, hvor forskeren iværksatte indsatser, steg andelen af medarbejdere, der oplevede at få restitueret i løbet af en arbejdsdag, fra 20 procent til 29 procent.

Vigtig ledelsesopgave

Disse fund betyder, siger Lina Ejlertsson, at det er vigtigt, at ledelsen har fokus på pauser i det daglige, og at der skabes en legitim pausekultur på arbejdspladserne.

– Det er, når vi er mest stressede og har mest travlt, at vi har brug for at komme os på arbejdet. Derfor har arbejdspladskulturen og chefens lederskab også stor betydning for muligheden for at lade op, og for hvordan arbejdspladsen føles, siger hun i en pressemeddelelse fra Lunds Universitet.

I undersøgelsen deltog 600 medarbejdere fra alle dele af sundhedsvæsenet: læger, sygeplejersker, administrativt personale, terapeuter og så videre.

Undersøgelsen foregik fra 2013 til 2019.

Kilde:

’Recovery at work as a health-promoting process’.
Doi: 10.3233/WOR-172659