Arbejdsmiljø og konkurrenceevne 

Perspektiv 9. maj 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Søren Svendsen

Vi er et lille land uden de store naturressourcer. Vores velstand og velfærd bygger på generationers hårdt arbejde, opfindsomhed og social sammenhængskraft.

Globalt ligger Danmark (og de nordiske lande) i top, når man måler på nationers sociale kapital. Vores fortsatte velstand beror på fortsat (bæredygtig) vækst. Det forudsætter, at vi har en arbejdsstyrke, der er kvalificeret, langtidsfrisk, kapabel, motiveret og har muligheder for at få job og udvikle sig.

Det er selve essensen i at sikre Danmarks fortsatte internationale konkurrenceevne. Hvad har arbejdsmiljø med det at gøre? En del. Vi ved fra forskningen, at der er en række risikofaktorer – psykosociale, fysiske, kemiske – og ulykker – der alle kan have betydning for vores fysiske og mentale sundhed og arbejdsmarkedstilknytning både på kort og på lang sigt.

Uden tilstrækkeligt arbejdsudbud mister vi konkurrencekraft. Inden for sundhedsøkonomien har man i en årrække arbejdet med kvalitetsjusterede leveår (QALY) og sygdomsjusterede leveår (DALY). Disse redskaber bruges til at vurdere den relative nytte ved at investere i bestemte sundhedsindsatser frem for andre.

På Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har vi tidligere udviklet instrumenter, der kan estimere konsekvensen af forskellige arbejdsmiljøeksponeringer helt ned på antallet af dage, man er tilknyttet arbejdsmarkedet.

Den såkaldte ELMA-metode (Expected Labour Market Affiliation). Nu har vi fået endnu flere muskler til at bedrive økonomisk forskning. Det er internationalt banebrydende, og jeg har store forventninger til vores forskning.  

I min optik er noget af det vigtigste, at vi, tilsvarende sundhedsøkonomien, får udviklet redskaber, der gør, at beslutningstagere kan prioritere fremtidige arbejdsmiljøindsatser baseret på forbedringer i kvalitets- eller sygdomsjusterede arbejdsår.    

Vi skal sikre, at beslutningstagere har den fornødne forskningsbaserede viden om, hvilke arbejdsmiljøindsatser der kan betale sig, og hvor vi får størst gevinst. Ingen vinder, hvis vi mister vores konkurrencekraft. Derfor skal vi investere i en evidensbaseret arbejdsmiljøindsats.