Sundhedsmiljø

Perspektiv 31. okt 2022 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Søren Svendsen
  • Da Sundhedsstyrelsen tidligere på året offentliggjorde rapporten ’Danskernes sundhed’, var det forstemmende læsning. 

Rapporten pegede blandt andet på, at andelen af danskere med svær overvægt fortsætter med at stige. Andelen, der lever op til WHO’s minimumsgrænse for fysisk aktivitet, er lav. Godt en femtedel af alle voksne ryger. Den mentale sundhed bliver stadig dårligere. Og det gælder især de yngre aldersgrupper. Tillige er der en socialt skæv fordeling af disse risikofaktorer. 

Den seneste lønmodtagerundersøgelse (NOA-L), offentliggjort af Arbejdstilsynet, peger også på, at der er potentiale for forbedring af arbejdsmiljøet mange steder. 
Der er nok at tage fat på. Og det kalder på innovative løsninger.  

I maj 2022 lancerede Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) sammen med 12 andre organisationer ’Partnerskab om sundhedsmiljø’. Medlemmerne spænder bredt fra forskningsinstitutioner, myndigheder og arbejdsmarkedets parter til pensions- og forsikringsselskaber.  

Hensigten med partnerskabet er at etablere et forpligtende samarbejde på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområdet om at skabe sundhedsfremmende, bæredygtige arbejdspladser i Danmark. Hvis vi svinger os helt op, bidrager partnerskabet til verdensmålene om bedre sundhed og trivsel (mål 3) og anstændige job og økonomisk vækst (mål 8). 

Visionen er klar: At arbejdet i sig selv bidrager til, at medarbejderne er sundere ved arbejdsdagens slutning end ved arbejdsdagens start. 

Det er en potentiel gamechanger for mindst et par af de store folkesundhedsudfordringer, vi står over for. Men der er fortsat et godt stykke vej fra idé til resultater.  

Udfordringerne og behovene kan variere fra branche til branche og fra arbejdsplads til arbejdsplads. Der er tale om et vildt problem. Og der er ikke én magisk løsning. Derfor er det hensigtsmæssigt at arbejde med et sæt af sundhedsmiljøprincipper, der kan vise vej til at realisere visionen. Det skal så tilpasses lokale udfordringer. 

På NFA har vi de seneste år afprøvet en del sundhedsfremmende indsatser inden for det ergonomiske arbejdsmiljø, som flugter med hensigten i partnerskabet. Erfaringerne spænder fra offentlige til private virksomheder. Fra industri til velfærd. Fra metal til mennesker.  

Vi er nu i færd med at tage de næste skridt: At udforme principperne for sundhedsmiljø (inspireret af evalueringsforskeren Michael Quinn Patton) og igangsætte egentlige forsøg med sundhedsmiljø i praksis. Vi håber, at vi med vores forskning kan demonstrere, at det betaler sig at investere i sundhedsmiljø. Målt på sundhed, målt på arbejdsmiljø og målt på virksomhedernes bundlinje.  

Ideen om sundhedsmiljø binder på mange måder sløjfen sammen her på NFA. Vores forskning skal bidrage til sundere og sikrere arbejdspladser. Det skal vi gøre ved at afprøve konkrete løsninger, evaluere deres effekt og påvise den økonomiske gevinst. Her håber vi på den helt store gevinst.   

Opdateret 31. okt 2022