Mere udeliv kan give et bedre arbejdsmiljø

Forsker på Job 31. okt 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Thomas Tolstrup
  • Forsker: Mikkel Brandt Petersen
postdoc, Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø (NFA)  Forskningsprojekt: ’Udeliv i kerneopgaven’ 

Skrevet af: Karen Gahrn

– Vi er i gang med at kortlægge muligheder og barrierer for, at social- og sundhedsansatte og pædagogisk personale kan få mere udeliv ind i deres arbejdsdag. Hvis dele af arbejdet i højere grad rykkes udenfor, kan vi potentielt forbedre den fysiske og mentale sundhed og mindske sygefraværet. Ligesom man formentlig kan mindske risikoen for smitte med Covid-19, forkølelsesvira og influenza. 

– Vi har samarbejdet med tre plejecentre og fire børnehaver i Silkeborg Kommune. Og vores projekt viser, at både medarbejdere og ledere på plejehjem og i børnehaver har mange ideer til, hvordan arbejdsopgaver i højere grad kan rykkes ud. Undersøgelser foretaget i andre brancher peger på, at øget brug af uderummet har en gavnlig effekt på sundheden – både fysisk og mentalt. Vi håber, at vores kortlægning kan danne grundlag for fremtidige indsatser for social- og sundhedsmedarbejdere og pædagogisk personale, siger Mikkel Brandt Petersen. 

Mikkel Brandt Petersen og hans kolleger Sandra Schade Jacobsen og Maja Vilhelmsen fra NFA er i gang med at gennemgå og bearbejde resultaterne fra deres feltarbejde i Silkeborg. Når det er muligt, forsøger de også selv at rykke deres arbejde fra kontorerne og ud i parken ved siden af forskningscentret.

NFA søger lige nu midler til et projekt om implementering og evaluering af indsatser på baggrund af dette projekt. Projektet er gennemført i samarbejde med Outdoor Institute.

Opdateret 31. okt 2022