Sverige: Ny europæisk definition af udbrændthed

Internationalt 14. feb 2022 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Lone Andersen
  • Det europæiske forskningsnetværk OMEGA-NET er blevet enige om en ny ensartet europæisk definition af, hvad det vil sige at være udbrændt i forhold til arbejdet.

I næsten 50 år har man anvendt begrebet erhvervsmæssig udbrændthed. Derfor er det banebrydende, at der nu er kommet en fælles europæisk definition af begrebet.

Det europæiske forskningsnetværk OMEGA-NET står bag udarbejdelse af definitionen, og i forbindelse med arbejdet blev der identificeret 88 unikke definitioner af udbrændthed i 248 undersøgelser. Disse kunne igen knyttes til hele 11 forskellige originale definitioner.

Overlæge Merete Bugge fra det norske arbejdsmiljøinstitut STAMI er repræsenteret i ledergruppen i OMEGA-NET, og hun siger til stami.no, at en af konsekvenserne af den manglende fælles definition har været, at begrebet har været tolket forskelligt af både forskere og læger. Desuden har tilstanden ikke udelukkende været knyttet til belastninger i arbejdssituationen.

Derfor har der været usikkerhed om, hvilke risikofaktorer der er tale om i forbindelse med tilstanden, ligesom man ikke har kunnet sige noget om, hvor mange der rent faktisk har været udbrændt.

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts er et europæisk forskningsnetværk støttet af midler fra EU. Det overordnede formål er at styrke forskningen på arbejds- og sundhedsområdet i Europa for at få mere viden om arbejdsrelaterede sundhedsrisici og potentielle sundhedsgevinster og dermed få et bedre grundlag for at udvikle forebyggende strategier og politikker både nationalt og internationalt.

 

Kilde: 

omeganetcohorts.eu

Definition på engelsk

Den fælles definition vil nu betyde, at der er en standardiseret forklaring på, hvordan udtrykket skal forstås og bruges. Det vil blandt andet gøre det lettere at sammenligne forekomsten af erhvervsmæssig udbrændthed mellem forskellige lande og følge udviklingen over tid.

Definitionen er formuleret på engelsk og lyder: 'In a worker, occupational burnout or occupational physical AND emotional exhaustion state is an exhaustion due to prolonged exposure to work-related problems'.

Der stilles strenge krav til en sådan medicinsk definition. Eksempelvis skal den være så præcis, at den ikke overlapper med andre udtryk. Det er opfyldt ved at sige, at betingelsen for udbrændthed forudsætter, at problemerne er arbejdsrelaterede, og at de har en vis varighed.

Det fremhæves da også, at sidstnævnte kan betyde, at arbejdsrelateret udbrændthed vil kunne godkendes som erhvervssygdom.

Kriterier venter

Nu er definitionen på plads, tilbage står at få den omsat i praksis, og her bliver det ifølge Merete Bugge særlig vigtigt at få formuleret, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at kunne dia­gnosticere udbrændthed på arbejdspladsen. Det håber hun, at den fælles tilgang vil kunne hjælpe til med.

Forskerne håber desuden, at en fælles forståelse af begrebet på længere sigt vil bane vejen for at kunne afdække risikofaktorer, så der kan implementeres målrettede og forebyggende indsatser. 

 

Kilde:

stami.no og ncbi.nlm.nih.gov’Harmonized definition of occupational burnout: A syste-matic review, semantic analysis, and Delphi consensus in29 countries’.

Doi: 10.5271/sjweh.3935