Sverige: Fysisk dårligt helbred fordobler risiko for mobning

Internationalt 21. mar 2022 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Lars Andersen
  • Fysiske problemer og dårligt helbred fordobler risikoen for at blive udsat for mobning. Støttende ledelse har en positiv effekt, viser ny svensk forskning.

Fysiske skavanker øger risikoen for at blive udsat for mobning. Det er et af to hovedresultater i ny svensk forskning fra forskere ved Arbets- og miljömedicin, Universitetssjukhuset i Linköping.

Det andet resultat er, at en støttende og tillidsskabende ledelsesstil har en stærkt afdæmpende effekt på mobningsadfærd, både direkte og som en buffereffekt. Konklusionen er således, at risikoen for, at generelt dårligt helbred, herunder fysiske problemer, fører til mobning, kun er til stede, når den støttende ledelsesstil er lav eller fraværende. Spørgsmålet er, hvorfor der er denne sammenhæng.

Ifølge det svenske blad Du & Jobbet kan forklaringen være, at der ofte er mange forskellige normer og krav til, hvordan man præsterer og interagerer på en arbejdsplads. Da det kan være vanskeligt at leve op til alle krav på én gang, kan det så ende med, at man bliver udsat for ekskluderende adfærd. Derfor spiller ledelsen en central rolle.

Helt nye fund

Forskerne bag undersøgelsen vurderer, at der er tale om unikke resultater.

– Tidligere forskning viser, at støttende ledelse er vigtigt, og det er også kendt, at psykisk sygdom kan være en risikofaktor. Men her er der tale om to helt nye fund, som efter vores viden ikke tidligere er blevet kortlagt, siger Stefan Blomberg.

Sammen med Michael Rosander har han gennemført undersøgelsen, der er en del af et større forskningsprojekt.

Den aktuelle undersøgelse bygger på svar fra omkring 1.000 ansatte i en svensk statsinstitution. Der er spurgt ind til emnet i marts 2015 og i november 2016, og der har været fokus på både fysisk, social og kognitiv sundhed med tolv forskellige spørgsmål. Halvdelen omhandlede fysisk sundhed, og den anden omhandlede social/kognitiv sundhed.  

– Der var meget små forskelle mellem disse to dele. Så hovedfundet er, at svigtende helbred – ikke nødvendigvis sygdom – er en risikofaktor for fremover at blive udsat for mobning på arbejdspladsen, siger han og tilføjer, at forskerne også krydstjekkede resultatet ved at fjerne alle chefer, der blev beskyldt for selv at dyrke mobning, men det rykkede ikke ved resultatet.

Forskerne er overraskede

Ifølge Stefan Blomberg er resultaterne kommet bag på forskerne. Han er mest overrasket over, at støttende ledelse har så stærk en effekt. Det handler blandt andet om, at lederen er rollemodel og kan påvirke de normer, der er på arbejdspladsen.

– Når støtten fra den nærmeste leder var svag, steg risikoen for, at det dårlige helbred førte til mobning, og når støtten fra den nærmeste leder var stærk, faldt risikoen i stedet. Svigtende helbred er således en risikofaktor for fremtidig mobning, men risikoen afhænger helt af, hvilken støtte du får fra din nærmeste chef, siger Stefan Blomberg og uddyber:

– En empatisk og støttende ledelse, der skaber tillid og er til at stole på, er yderst centralt for, at vi har sunde og velfungerende arbejdspladser.

Stefan Blomberg siger, at der er behov for yderligere forskning:  

– Resultaterne bør afprøves i andre lande med tilsvarende undersøgelser. Vi har undersøgt forholdene i svensk kontekst. Det ville være interessant og perspektivrigt, hvis det kunne ske i andre sammenhænge.

Kilde:

'Du och Jobbet'/tandfonline.com
'When do poor health increase the risk of subsequent workplace bullying? The dangers of low or absent leadership support'.

Doi: 10.1080/1359432X.2021.2003781