Norge: Tvivl på egne evner påvirker arbejdsglæden

Internationalt 19. sep 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Shutterstock

Nogle tror, at deres succes kun skyldes held og tilfældigheder. At deres præstation eksempelvis på jobbet er stærkt overvurderet, ligesom fejl tilskrives egne mangler. De frygter konstant, at dette intellektuelle bedrag bliver afsløret.

Konsekvensen er, at det blandt andet går ud over arbejdsglæde, lyst til at gøre karriere, ligesom det kan betyde, at de i ringere grad identificerer sig med den virksomhed, de arbejder i.

Det viser en undersøgelse fra Martin Luther University Halle-Wittenberg (MLU) i Tyskland. De pågældende mennesker lider af et personlighedstræk med navnet impostorsyndrom – også kendt som impostor-fænomen eller bedragersyndrom.

Tyske forskere har gransket fænomenet blandt 76 deltagere via en række intelligenstest, hvor de pågældende modtog positiv feedback uanset deres faktiske præstation. Efterfølgende skulle de forholde sig til, hvorfor de synes, de gjorde det så godt.

Undersøgelsen viser, at den selvrapporterede grad af impostor-fænomen ikke var relateret til faktisk målt intelligens eller ydeevne. Desuden fik forskerne bekræftet en antagelse om, at mennesker med en tendens til impostor-fænomenet devaluerer deres objektivt målte præstationer og tilskriver positive resultater eksterne årsager som held og tilfældigheder, men ikke egne evner og indsats. Resultaterne er uafhængige af alder og køn.

Forskerne håber, at studiet vil bane vejen for skræddersyede træningsprogrammer, der eksempelvis kan hjælpe de pågældende med at forbedre deres selvværd, arbejdsglæde og deres generelle velbefindende.

Det viser sig nemlig også, at de pågældende kan være mere depressive, angste og bekymrede, ligesom de ofte er perfektionister. Ifølge sciencedaily.com er det første gang, fænomenet kortlægges på denne måde. Hidtil er det kun blevet kortlagt på baggrund af spørgeskemaundersøgelser eller enkeltsager.

Opdateret 19. sep 2022