ARBEJDSGLÆDE: 6 faktorer, der påvirker arbejdsglæden

TEMA: Arbejdsglæde 21. mar 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Ulrik Jantzen
  • Forskning viser, at trivsel og arbejdsglæde hænger tæt sammen med et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Nedenstående faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø påvirker arbejdsglæden. 

  1. Krav i arbejdet handler om både arbejdstempo, arbejdsmængde og følelsesmæssige krav. Kravene skal være passende. Man skal altså hverken lave for meget eller for lidt. Også udfordringerne i jobbet skal passe til personen og hverken være for svære eller for lette. Følelsesmæssige krav er især til stede i job, hvor man har kontakt til personer i svære livssituationer. Har man følelsesmæssigt høje krav gennem en længere periode, kan det blive en arbejdsmæssig belastning. Derfor er det vigtigt, at både ledere og kolleger er opmærksomme og støtter hinanden. Det er med til at forebygge, at følelsesmæssigt høje krav fører til dårlig trivsel på arbejdspladsen.  
  2. Organisering af arbejdet handler om, hvordan medarbejderne oplever de rammer, de arbejder under. Det handler om indflydelse på, hvordan og hvornår man løser opgaverne, om udviklingsmuligheder og om klare mål. Og det handler om modstridende krav, muligheder for at løse arbejdsopgaverne og forudsigelighed i arbejdet.  
  3. Samarbejde handler om medarbejdernes relationer til hinanden, og hvordan de samarbejder om at løse arbejdsopgaverne. Høj tillid og klare forventninger til hinanden er udgangspunktet for et godt samarbejde.
  4. Ledelse handler om relationen mellem medarbejdere og ledere. Er der et godt samarbejde, har medarbejdere og ledere bedre muligheder for at løse deres arbejdsopgaver på en effektiv og tilfredsstillende måde. Det afhænger af relationen til nærmeste leder, ledelseskvaliteten, støtten fra lederen, følelsen af retfærdighed, inddragelse og anerkendelse.  
  5. Negativ adfærd fokuserer på konflikter og krænkende handlinger på arbejdspladsen. Det handler om trusler, vold, mobning, seksuel chikane, diskrimination og chikane. Konsekvenserne af at blive udsat for trusler, vold, mobning og så videre afhænger af, om den ramte medarbejder oplever, at det bliver taget alvorligt, og om man oplever opbakning fra leder og kolleger.  
  6. Forandringer fokuserer på, hvordan forandringer bliver håndteret på arbejdspladsen. Når der sker forandringer på arbejdspladsen, giver det ofte en vis usikkerhed og et øget pres blandt medarbejderne, især hvis de ikke ved, hvilke konsekvenser forandringerne kommer til at have for dem.

Kilde:

nfatrivsel.dk

Opdateret 14. jun 2022