Arbejdsmiljøkoordinatorer rammes på den faglige identitet

Nyheder 8. aug 2022 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Shutterstock
  • Arbejdsmiljøkoordinatorer risikerer at blive kørt ud på et sidespor på arbejdspladsen, hvis de ikke har de nødvendige ressourcer. Det peger ny undersøgelse på. Forsker foreslår at styrke de stærke sider af den faglige selvforståelse.

Arbejdsmiljøkoordinatorer har en vigtig funktion på større bygge- pladser, hvor de skal være sik- kerhedens og arbejdsmiljøets advokater og sikre et godt samarbejde mellem de forskellige firmaer og faggrupper, der arbejder imellem hinanden. Men det kan være en ensom og udsat rolle.

Det viser et nyt forskningsprojekt, der undersøger arbejdsmiljøkoordinatorernes rolle og betydning for sikkerheden på byggepladser. Her har forskerne blandt andet spurgt ind til koordinatorernes eget syn på rollen og ikke mindst deres faglige identitet. Undersøgelsen viser, at selv om koordinatorerne helst ser sig selv som samlende og centrale figurer på byggepladsen, så kan de også rammes af en følelse af at være i vejen, tilovers eller ude i periferien af, hvor det ’rigtige’ arbejde foregår.

Det er et problem, fortæller seniorforsker Jeppe Ajslev fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, for det kan betyde, at de resignerer og undgår at påpege mangler i sikkerheden for ikke at komme i konflikt med den øvrige arbejdsplads.

– Identiteten er vigtig, for den viser, hvad disse dybt professionelle folk mener er vigtigt at kunne for at udføre deres arbejde på en god måde. Den viser også, hvilke udfordringer de står med i deres arbejde, forklarer Jeppe Ajslev, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

Skal få sikkerheden i højsæde

I undersøgelsen har han og hans kolleger interviewet 12 arbejdsmiljøkoordinatorer som led i et større, overordnet forskningsprojekt om arbejdsmiljøkoordinatorernes funktion, arbejdsvilkår og kompetencer. Koordinatorerne har en lovpligtig rolle på alle større byggepladser, hvor der er flere firmaer i gang.

Her skal de sikre, at sikkerheden er i højsædet, når arbejdsgangene planlægges og koordineres, og de skal komme med forslag til konkrete løsninger, når der opstår problemer på byggepladsen. I de fleste tilfælde fungerer samarbejdet, men tidligere undersøgelser har også vist, at koordinatorer ofte bruger meget tid på at legitimere deres tilstedeværelse over for byggeledelsen. Tid, der kunne bruges på egentlige arbejdsmiljøforbedringer. Resultaterne fra denne seneste undersøgelse kan derfor ses som en mulig forklaring på, hvorfor det sker, fortæller Jeppe Ajslev.

– De oplever af og til, at resten af organisationen ser dem som ’nødvendige onder’ eller ’perifere beslutningstagere’, hvor deres høje arbejdsmiljøprofessionelle faglighed ikke bliver respekteret, og det er disse identiteter, de skal stå op imod.

Seks identiteter

I undersøgelsen har forskerne fundet seks fortællinger – identiteter – der går igen, når koordinatorerne fortæller om deres rolle og funktion på byggepladsen. De fire er positive og betegner idealet for den gode arbejdsmiljøkoordinator:

  • Vogteren, der lægger arbejdsmiljøbrikken i puslespillet
  • Den, der kortlægger risici
  • Alliancebyggeren
  • Orkesterlederen

De to andre er de roller, koordinatorerne føler, at den øvrige organisation i visse tilfælde lægger ned over dem:

  • Et nødvendigt onde
  • En perifer beslutningstager

– Det kan være et ensomt job og et job fyldt med konflikter, så det er en krævende rolle. Hvis de selv mener, de har en vigtig funktion, der kan betyde forskellen på liv og død i visse tilfælde, men de ikke anerkendes, risikerer de at blive stressede og miste motivationen, og til sidst resignerer de og går ikke ind i diskussioner og potentielle konflikter. Og det er et problem, siger Jeppe Ajslev.

 

Kilde:

forskningsportal.dk

‘Occupational Safety and Health Coordinators – Puzzle-piece Careta- kers or Necessary Evils’.
Doi: 10.18291/njwls.132249