Magasinet Arbejdsmiljø lukker – og hvad så derefter?

Perspektiv 15. feb 2023 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Søren Svendsen

Det er med en bittersød smag i munden, at jeg forfatter min sidste klumme ’Perspektiv’ i Magasinet Arbejdsmiljø, som lukker efter næste nummer. Der henstår endnu en udgave, hvor magasinets mangeårige chefredaktør, Hannah Weil, får de sidste ord. 

Hvorfor lukker Magasinet Arbejdsmiljø?  Er det, fordi danskerne ikke længere interesserer sig for arbejdsmiljø? Meget tyder på det modsatte: Det er blevet vigtigere. Et godt arbejdsmiljø er centralt for at fastholde medarbejdere på de enkelte virksomheder og for at sikre et tilstrækkeligt arbejdsudbud på arbejdsmarkedet.    

Mere tyder på, at forklaringen skal findes i, at danskernes medievaner i stigende grad er flyttet til digitale platforme. Det betyder, at trykte medier generelt har det svært. Det har også været tilfældet for Magasinet Arbejdsmiljø. 

I dag har vi godt og vel en tredjedel af de abonnenter, som magasinet havde i sine velmagtsdage. På trods af en flot indsats og et stærkt journalistisk produkt har vi ikke formået at vende udviklingen. 

NFA’s analyser af vores formidling ligger i tråd med de overordnede tendenser: Arbejdsmiljøprofessionelle tilgår primært viden gennem digitale kanaler fra NFA og andre aktører. I lyset af den digitale udvikling i samfundet er det svært at se for sig, at denne udvikling vil vende. 

På de digitale platforme er der en knivskarp konkurrence om brugernes opmærksomhed. Derfor skal indholdet været målrettet og skræddersyet til brancher og jobgrupper. Den kommunikative opgave er derfor at kommunikere relevant, nærværende indhold fra forskningen på kanaler, der rammer de enkelte målgrupper.    

I de kommende år vil NFA derfor primært fokusere på at formidle forskningen igennem digitale kanaler. Vi vil i 2023 kunne præsentere en ny og mere tilgængelig hjemmeside. Vi fortsætter vores tilstedeværelse på sociale medier som LinkedIn, Facebook og Twitter. Vi har gennemført flere webinarer og har investeret i teknologien til at kunne gøre dette endnu mere effektivt og professionelt. Vi er netop debuteret med vores egen podcast om forskellige arbejdsmiljørelaterede emner, og vi genopliver tematiske nyhedsbreve med forskning om udvalgte temaer.      
 
Vores intention er, at forskning og et godt arbejdsmiljø går hånd i hånd. Derfor skal vores formidling også foregå der, hvor den med størst mulig sandsynlighed bliver læst, set og hørt.