Forebyggelse af ulykker i bygge- og anlægsbranchen

TEMA: Bygge- og anlægsbranchen 15. mar 2021 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Thomas Tholstrup
  • Hvordan kan man forebygge ulykker og fremme god sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen? Det har forskere fra NFA undersøgt i en række projekter. Her præsenteres et lille udpluk.

Vores forståelse af hvordan og hvorfor arbejdsulykker sker, har stor betydning for, hvordan vi vælger at forebygge arbejdsulykker. Forskningen viser, at ikke alle tiltag har lige stor effekt. Det fortæller seniorforsker Johnny Dyreborg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

– NFA’s forskning i ulykker har handlet meget om, hvad der sker i den udførende byggefase, mens vi nu ser et stigende fokus på, hvad der sker i designfasen og i den projekterende fase. Jo tidligere der sættes ind i byggeriets faser, jo bedre kan der tages højde for arbejdsmiljø og sikkerhed. Man kan sige, at det proaktive blik får os til at gå tilbage i tid i byggeprocessen, siger Johnny Dyreborg. I det følgende præsenteres et udpluk af de vigtigste nyere resultater fra forskningsprojekter om arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen fra NFA. Man kan læse mere om hvert enkelt projekt på nfa.dk
 

Vision Zero-strategi underbygget videnskabeligt

Vision Zero-strategien, som blev lanceret i 2017 i en stor global kampagne, har stigende tilslutning blandt både danske og udenlandske byggevirksomheder. Vision Zero er en måde at indarbejde sikkerhed, sundhed og trivsel som en mere langsigtet og integreret del af forretningsstrategien og ledelsesfilosofien på.

 

Vision Zero introducerer en mere ny tilgang til arbejdsmiljøarbejdet, hvor der opstilles proaktive mål for processen, frem for at man kun har øjnene rettet mod kontrol og mod at tælle alt det, man ikke vil have, såsom ulykker og sygefravær. Forskere fra NFA har bidraget til det videnskabelige grundlag for strategien.
 

 

Fokus på mester kan forebygge lærlingeulykker

Mange bygge- og anlægslærlinge kommer til skade i løbet af de første praktikmåneder. En lærling begynder typisk i praktikken med et ønske om at passe ind i virksomheden og at vise, at han kan levere varen.
Det betyder, at lærlingens arbejdsmiljø og sikkerhed i høj grad afhænger af forhold og standarder i den enkelte praktikvirksomhed. Lærlingens medbragte viden om godt arbejdsmiljø kommer mere sjældent i spil.

 

I et forskningsprojekt har forskere fra NFA sammen med Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest i Herning, pilottestet en forebyggende arbejdsmiljø indsats direkte på en række lærlinges praktikpladser. Indsatsen bestod blandt andet i, at lærlingene fik udleveret en mappe med en række værktøjer.

 

Der blev desuden udviklet en 'gylden standard' for en sikker praktikvirksomhed, som kunne bruges til at vurdere virksomhedens håndtering af lærlinge. Indsatsen på praktikvirksomhederne gav lovende resultater. Blandt andet var der lidt færre lærlinge, der kom til skade i interventionsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen.
 

Stærk sammenhæng mellem sikkerhedsklima og risiko for ulykker

Jo flere problemer med sikkerhedsklimaet en virksomhed har, jo større er risikoen for, at der sker en arbejdsulykke. Har man bare ét problem, fordobler det risikoen for en ulykke. Forskning fra NFA viser, at fem spørgsmål er nok til at afgøre, om der er problemer med sikkerhedsklimaet på en virksomhed, og dermed om der er større risiko for, at der rapporteres om ulykker, som resulterer i mere end en dags fravær. Den vigtigste enkeltfaktor for sikkerhedsklimaet er ledelsens engagement. Ledelsen skal gå forrest og skabe et godt sikkerhedsklima ved i tale og handling at vise medarbejderne, hvordan virksomheden prioriterer sikkerhed i dagligdagen, og ved at inddrage medarbejdere i beslutninger om sikkerhed.

Toolbox: Træningsforløb til formænd

Der sker færre ulykker på byggepladser, hvis ledelse og medarbejdere taler om og handler på sikkerheden i det daglige. Og her spiller sjakformændene en vigtig rolle. Det er nemlig dem, der planlægger og formidler arbejdsmiljø i dagligdagen til medarbejderne. Forskere fra NFA har udviklet et træningsforløb 

Toolbox-træning – rettet mod formænd i bygge- og anlægsbranchen. Træningen er bygget op omkring otte emner og introducerer forskellige planlægnings- og kommunikationsværktøjer, som formændene kan bruge direkte i hverdagen. Træningen blev evalueret af fem hold, cirka 50 formænd. I det efterfølgende Toolbox 2-projekt arbejder man med at implementere metoden bredere og teste effekten på seks byggepladser. Konceptet er blandt andet blevet anvendt på byggepladsen ved Storstrømsbroen.
 

App til at beregne virksomheders sikkerhedsniveau

Appen Safety Observer, der er udviklet af forskere fra NFA, hjælper virksomheder med at beregne et sikkerhedsindeks, der kan give et helhedsindtryk af arbejdssikkerheden. Det medvirker til at få et overblik over sikkerhedsforhold og adfærd, og der skabes derigennem en mere positiv forebyggelseskultur, hvor der sættes proaktive mål for arbejdsmiljøet.


Udviklingen af appen bygger på den såkaldte TR-metode eller observationsmetode, der er blevet afprøvet og evalueret over en 10-årig periode på finske byggepladser. Konklusionen var, at det virker.
 

Kilde: Nfa.dk 

Opdateret 16. mar 2021