Hold støvet ude af lungerne – det virker

TEMA: Støv 31. okt 2022 - 5 min læsetid
This describes the image
Foto: Sofie Barfoed
  • Konsekvenserne af at indånde støv kan være alvorlige, men hvis man som arbejdsplads er opmærksom på at forebygge, er der meget at vinde, fortæller forskere.

Skrevet af: Ida Marie Winge

Indånding af støv kan have fatale konsekvenser, men heldigvis virker det at forebygge. Et af de studier, der er med til at understøtte dette, er 20 år gammelt og fra Irland. – Studiet er meget solidt og viser, hvor meget der er at hente ved at begrænse mængden af partikler, man indånder, siger Ulla Vogel, der er professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Studiet er foretaget i tiden omkring 1991, hvor man i Dublin forbød opvarmning af huse med kul, fordi det gav så meget luftforurening. Forbuddet betød, at luftforureningen blev reduceret med 80 procent.

– Forskerne målte befolkningens dødelighed fem år før og fem år efter forbuddet, og de kunne se, at på grund af den mindskede forurening blev dødeligheden nedsat med knap seks procent, og heraf var størstedelen hjertekardødelighed, siger hun.

Om man dør af partikelrelaterede sygdomme, har meget at gøre med, hvordan hospitalsvæsenet fungerer i det pågældende land. Derfor styrker det studiet, at det kun var i Dublin, man forbød opvarmning med kul. Det gjorde det nemlig muligt for forskerne at tage højde for samfundsudviklingen ved at sammenligne Dublin med resten af Irland.

Små ændringer kan give stor effekt

Ulla Vogel peger på, at selvom studiet fra Irland specifikt handler om kulpartikler, kan man godt sammenligne med andre typer af støvpartikler.

– I andre studier kan vi se, at den biologiske mekanisme, som øger risikoen for, at vi får hjertekarsygdomme, når vi indånder kulpartikler, er præcis den samme for de mere end 100 andre partikler, vi har undersøgt. For at mindske eller – endnu bedre – forhindre udsættelsen for partikler, er det derfor en god idé, at man som arbejdsplads kigger sine arbejdsprocesser igennem.

– Når NFA gennemfører målinger af partikler på arbejdspladserne, prøver forskerne blandt andet at finde ud af, hvor partiklerne kommer fra. Her er erfaringen, at hvis man tjekker sine arbejdsprocesser igennem, er der ofte nogle lavthængende frugter. Det vil sige steder, hvor det er relativt nemt at mindske partikelforureningen. Når vi taler med medarbejdere og ledere om, hvad der er farligt, kan de også ofte selv se steder, hvor de kan sætte ind, siger hun.

Gode råd til at  bekæmpe støv

Arbejdstilsynet har samlet en række gode råd og informationer om, hvordan man undgår støvproblemer. Før støvende arbejde: •    Vælg de mindst støvende metoder. 

  • Sæt sug på maskinerne.
  • Isoler støvende arbejde.
  • Efter støvende arbejde: Støvsug (klasse H), eller vask overflader.
  • Luft ud, eller brug en luftrenser. 

OBS: Kræver opgaven, at I bruger åndedrætsværn? I skal supplere med et egnet åndedrætsværn, hvis støvet ikke kan fjernes helt der, hvor det dannes. Behold åndedrætsværnet på, indtil I har fjernet støvet.

Kilde:

at.dk/støv

Røgdykkere ændrede vaner

Ulla Vogel peger på, at der kan være meget at hente selv ved små ændringer. Hun giver et eksempel fra en malingfabrik, hvor forskere fra NFA var på besøg.

– Fabrikken havde generelt godt med udsug og afskærmning. Men medarbejdere og ledere var ikke opmærksomme på at bruge sug, når de skulle slå luften ud af de tomme malingposer. Ligesom med en melpose var der altid lidt tilbage, som blev hvirvlet op i luften og bredte sig i rummet. I dag har virksomheden ændret processen, siger hun og giver et andet eksempel på en virksomhed, som med små justeringer har mindsket udsættelsen for partikler:

– Som en del af et forskningsprojekt var vi ude for at gennemføre målinger af partikler hos Beredskabsstyrelsen, der uddanner værnepligtige som røgdykkere. Her så vi, at røgdykkerudstyret beskyttede, så man ikke indåndede partikler, når man havde det på. Men de værnepligtige røgdykkere tog udstyret af i det, de kalder sikre zoner.

– For eksempel tog de røgdykkerudstyret af og holdt kaffepause udenfor lige ved siden af udstødningsrør, som udledte dieseludstødningspartikler, hvilket er klassificeret af WHO som kræftfremkaldende.  

– Et andet sted, som de også anså for sikkert, var inde i et stort hus, som de havde bygget rundt om det lille hus, hvor røgdykkerøvelserne foregik. Her holdt de kaffepause. Men på målingerne kunne vi se, at der stadig var en betydelig mængde partikler inde i det store hus. I dag drikker røgdykkerne deres kaffe udenfor, væk fra dieseludstødningen, og så har de inkorporeret den nye viden i deres undervisningsmaterialer.

3 myter om støv

Arbejdstilsynet har samlet en række gode råd og informationer om, hvordan man undgår støvproblemer, på sin temaside at.dk/støv.dk. Blandt andet punkterer tilsynet fem myter om støv på byggepladsen.

Herunder kan du læse tre af myterne.

Myte 1: Støv er ikke et problem, når man arbejder udendørs

Fakta: Man skal beskytte sig mod støv, også selvom det støvende arbejde foregår udendørs. Udendørs bliver støvet ikke hængende i luften, men man kan indånde det, mens man er i gang med det støvende arbejde. Derfor skal man også udendørs vælge de mindst støvende arbejdsmetoder og bruge sug på maskiner. Og den person, der udfører det støvende arbejde, skal bruge åndedrætsværn, hvis det er nødvendigt.

Myte 2: En lille smule støv er ikke farligt

Fakta: På byggepladser kan man blive udsat for mange forskellige typer støv. Kvarts, asbest og træstøv er eksempler på kræftfremkaldende stoffer, hvor al unødig udsættelse skal undgås, fordi der ikke er nogen nedre grænse for de helbredsskadende effekter. Ny forskning viser desuden, at selv lave koncentrationer af støv kan øge risikoen for hjertekarsygdom, så der er mange gode grunde til at forebygge udsættelse for støv.

Myte 3: Man kan se, hvis der er for meget støv i luften

Fakta: Støv kan godt være et problem, selvom det ikke kan ses. Særligt det fine støv kan hænge i luften rigtig lang tid efter, at det støvende arbejde er afsluttet. Det fine støv kan nå længst ned i lungerne, derfor er det vigtigt, at luften renses med udluftning eller luftrenser. Kilde: Arbejdstilsynet.

 

Partikler står ikke stille

Karin Broberg, der er professor og tilknyttet Afdeling for Arbejds- og Miljømedicin på Lund Universitet, er enig i, at der er meget at hente ved at forebygge.

– Støv og partikler kan forårsage alvorlige sygdomme, og som forskere bliver vi i stigende grad opmærksomme på, at man kan blive påvirket ved lavere koncentrationer, end hvad vi hidtil har troet, fortæller hun. Karin Broberg understreger, at det er vigtigt ikke kun at være opmærksom på at skærme de medarbejdere, som arbejder direkte med støvende arbejdsprocesser, men også andre i lokalet.

– Vi bliver eksponeret via luften, så det er vigtigt med god ventilation. Forskning viser også, at der er en del såkaldt ’bystandereffekt’, fordi partiklerne – især de mindste af dem – flyver væk og dermed risikerer at blive indåndet af kollegerne, som arbejder i nærheden.

– Derudover er det selvfølgelig vigtigt med et solidt, alment sikkerhedsarbejde, hvor folk er informeret om, hvordan de skal arbejde sikkert.

– En anden vigtig pointe ved for eksempel svejsere, som er en gruppe, jeg har beskæftiget mig meget med, er, at det er vigtigt at blive vaccineret for lungebetændelse, når man kommer op i alderen. For her kan vi se, at der er en øget risiko for lungebetændelse.

 

Kilde:    

PubMed.gov ‘Effect of air-pollution control on death rates in Dublin, Ireland: an intervention study’.

Doi: 10.1016/S0140-6736(02)11281-5
 

Opdateret 9. nov 2022