Norge: Konflikter med chefer øger risiko for sygefravær

Internationalt 22. mar 2023 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Lars Andersen
  • Konflikter med overordnede er en risikofaktor for langtidssygefravær blandt medarbejderne. Det viser en ny undersøgelse fra det norske arbejdsmiljøinstitut, STAMI.

Risikoen for at ende med en sygemelding fra lægen er markant, når der er tale om en konflikt, der udspiller sig mellem chef og medarbejder. Derimod er konflikter medarbejderne imellem ikke forbundet med samme tydelige risiko for en sygemelding. Det viser en ny undersøgelse fra det norske arbejdsmiljøinstitut, STAMI.

– Vi har nu ud fra et stort repræsentativt datamateriale fået dokumenteret, at der er en sammenhæng mellem konflikter og sygefravær, siger seniorforsker Tom Sterud, der har stået i spidsen for undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen var at undersøge mulige sammenhænge mellem selvrapporterede arbejdspladskonflikter og risikoen for en efterfølgende lægeordineret sygemelding. Undersøgelsen er baseret på data fra ’Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø’, som gennemføres hvert tredje år.

– En styrke ved dette studie er, at den følger et landsrepræsentativt udvalg af ansatte over tid, og at målingerne er foretaget på flere tidspunkter. Det viser sig, at næsten otte procent af alle ansatte opgiver, at de ofte har været i en ubehagelig konflikt med en leder. Det svarer til 210.000, siger Tom Sterud og tilføjer, at der er begrænset viden om sammenhængen mellem konflikter på arbejdspladsen og sygefraværets omfang.

Og ifølge forskeren er der tale om den første norske undersøgelse med dette fokus. Grunden er, at forskerne hidtil primært har været optaget af at teste etablerede teorier på området som for eksempel ’krav-kontrol-modellen’ og ’indsats-ubalance-modellen’.

– Selv om disse modeller har været helt centrale for at forstå vigtigheden af psykosociale arbejdsmiljøfaktorers betydning for medarbejdernes sundhed og jobpræstation, er det en utilsigtet konsekvens, at vi har fået mindre forskningsbaseret viden om betydningen af andre specifikke arbejdsmiljøfaktorer, som kan være lige så vigtige for at forstå sygefraværet, og som det samtidig er muligt at handle på.

Anbefalinger til virksomhederne

Undersøgelsen peger da også på, at arbejdspladserne umiddelbart kan omsætte den viden, forskerne har fået. Men ifølge Tom Sterud er det en forudsætning, at arbejdspladserne og ledelsen først og fremmest er åbne og villige til at undersøge, om der kan være konflikter. Desuden skal de kunne se, at den viden kan bruges som afsæt til at få et bedre arbejdsmiljø. 

Forskeren skelner her mellem store og mindre virksomheder. De større virksomheder vil typisk have ressourcer til at gennemføre regelmæssige undersøgelser blandt de ansatte ved brug af forskningsbaserede spørgeskemaer. På den måde kan virksomhederne være sikre på, at de får viden om arbejdsmiljøfaktorer, som spiller en rolle for motivation, trivsel, sundhed og sygefravær.

– Mindre virksomheder eller afdelinger med færre arbejdsmiljøressourcer kan derimod gøre brug af andre metoder, siger han og anbefaler, at personer med lederansvar – fra topleder til afdelingsleder – opfordrer ansatte til at rapportere om oplevelser af konflikter. Medarbejdersamtaler og gruppemøder kan også være egnede platforme. 

Tillid og tryghed er nødvendigt

Ifølge Tom Sterud er der tale om enkle greb. Men de forudsætter, at arbejdspladsen har opbygget en tryg og tillidsfuld kultur.

– Den enkelte medarbejder skal vide, at der er et rum, hvor man trygt kan pege på og drøfte udfordringer i arbejdsmiljøet, uden at man skal frygte at blive mødt med mistillid eller sanktioner. 

Forskeren råder endvidere til, at man indfører rutiner for konflikthåndtering, så man er beredt, inden konflikter går i hårdknude. 

– Et andet vigtigt element i håndteringen af konflikter er at finde ud af, om det er en personalesag, der kun involverer to eller få aktører, eller om det er et problem, der handler om hele eller dele af det generelle arbejdsmiljø, som påvirker flere medarbejdere i virksomheden, siger Tom Sterud.

 

Kilde
stami.no