Indflydelse styrker trivsel og psykisk velbefindende

Nyheder 9. dec 2021 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Shutterstock
  • Forskere har undersøgt, om indflydelse kan blive for meget af det gode. Og det ser ud til, at det kan det ikke.

Indflydelse er en væsentlig faktor i det psykosociale arbejdsmiljø ude på virksomhederne. Medarbejdernes helbred og trivsel påvirkes ganske enkelt af, om de har indflydelse på deres arbejde. Det viser tidligere forskning. Der har dog i den danske arbejdsmiljødebat været rejst spørgsmål om, hvorvidt man risikerer at sætte trivslen over styr, hvis man har for meget indflydelse.


Nu har forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gennemført en undersøgelse, hvor sammenhængen mellem indflydelse på arbejdet og medarbejdernes psykiske velbefindende er blevet undersøgt i fire typer af job. Undersøgelsen viser, at høje niveauer af indflydelse ikke er forbundet med nedsat trivsel.


– Resultaterne peger klart i retning af, at indflydelse er en vigtig ressource i det psykosociale arbejdsmiljø, der bidrager til at øge trivsel og psykisk velbefindende blandt medarbejdere i forskellige typer af job – også dem, der svarer, at de har høj indflydelse på arbejdet, fortæller seniorforsker Thomas Clausen, NFA.
Undersøgelsen peger således på en positiv sammenhæng, men resultaterne viste også nogle interessante nuancer i sammenhængen mellem indflydelse på arbejdet og psykisk velbefindende, siger Thomas Clausen:


– Vores resultater peger på, at der er en positiv sammenhæng mellem indflydelse på arbejdet og psykisk velbefindende på både kort og lang sigt. Denne sammenhæng ses blandt både de medarbejdere, der angiver at have lav indflydelse, og de medarbejdere, der angiver at have høj indflydelse.

Fokus på lav indflydelse

Samtidig viser forskningen, at selv om indflydelse på arbejdet har betydning for ens psykiske velbefindende, uanset hvor meget indflydelse man har, så er sammenhængen stærkest for arbejdstagere, som har et lavt niveau af indflydelse. Men betyder det så, at medarbejdere med lav indflydelse har det psykisk dårligere på arbejdspladsen end dem med høj indflydelse?

Fem gode råd til ledere:

Sådan kan du være med til at øge dine medarbejderes indflydelse og trivsel

  • Tal med medarbejderne om, hvorvidt de har indflydelse på de rigtige ting i forhold til udførelsen af deres arbejde.
  • Indgå klare aftaler om, hvilke ting medarbejderen selv træffer beslutninger om, og hvornår det er en god idé at rådføre sig med chefen.
  • Sørg for, at der er klare rammer omkring de beslutninger, som medarbejderen skal træffe, og de forhold, som medarbejderen har indflydelse på.
  • Vær skarp på, at det er okay at begå fejl.
  • Inddrag medarbejdernes erfaringer i beslutninger, der har relevans for, hvordan de udfører deres arbejdsopgaver.

 

Kilde: Thomas Clausen, seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.


– I vores analyser kan vi se en stærkere sammenhæng mellem indflydelse og psykisk velbefindende for deltagere, der svarer, at de har en lavere grad af indflydelse på arbejdet, end for deltagere, der svarer, at de har en højere grad af indflydelse på arbejdet, fortæller Thomas Clausen.


– Derfor anbefaler vi, at man ser på, hvordan man kan øge indflydelsen på arbejdet i gruppen af arbejdstagere, der har lav indflydelse. Vores undersøgelse tyder på, at det er den gruppe, der vil få mest ud af en indsats. Vi kan ikke konkludere ud fra dette, at gruppen med lav indflydelse generelt har lavere trivsel på arbejdspladsen, men vores resultater viser, at denne gruppe scorer lavere på vores spørgsmål om psykisk velbefindende end gruppen med høj indflydelse. 
 

Kilde:
’Job autonomy and psychological well-being: A linear or a non-linear association?’
Doi: 10.1080/1359432X.2021.1972973

Opdateret 14. jun 2022