Derfor er det vigtigt med forskning i det ergonomiske arbejdsmiljø

Perspektiv 11. apr 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Søren Svendsen

For kort tid siden blev den længe imødesete rapport om arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere i Danmark offentliggjort. Rapporten viser (ikke overraskende), at det ergonomiske arbejdsmiljø fortsat fylder en hel del i en række brancher. Det gælder især i brancher med fysisk krævende job.

Med andre ord bliver der hver dag løftet, båret, skubbet og trukket på danske arbejdspladser. Og tilmed i forvredne stillinger. Det kan give smerter. Det sker i brancher, hvor medarbejderne typisk har kortere uddannelser, og hvor der i forvejen er ulighed i sundhed. Og forekomsten af smerter er også stigende med alderen.      

De fysiske belastninger bidrager til, at en høj andel af medarbejderne i Danmark oplever at få smerter i muskler og led. Smerter i ryg og nakke er såvel globalt som i Danmark hyppigt forekommende og er ifølge Sundhedsstyrelsen blandt topscorerne på den nationale sygdomsbyrde (henholdsvis nummer 1 og 4.) Smerter i muskler og led har store omkostninger for medarbejdere, virksomheder og det danske samfund.

Forskning viser, at smerter koster flest tabte gode leveår, og cirka en tredjedel af alle erhvervssygdomme skyldes smerter og sygdom i muskler og led. Disse smerter tegner sig for cirka en fjerdedel af sygefraværet og er den næsthyppigste årsag til førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Statens Institut for Folkesundhed vurderede i 2010, at smerter i muskler og led kostede cirka ni milliarder kroner i samlet produktionstab i Danmark, og de samlede udgifter for samfundet oversteg 20 milliarder kroner. Det beløb er givetvis ikke blevet mindre i dag. Derfor skal der forskes i løsninger, der kan forebygge smerter.

Imidlertid viser en nylig rapport fra Dansk Center for Forskningsanalyse, at under én procent af de fondsstøttede forskningsmidler i Danmark gik til forskning i smerter i ryg og nakke, der i perioden udgjorde ni procent af den samlede sygdomsbyrde (opgjort i funktionsevne justerede leveår – DALY). Vi har som samfund en stor strukturel udfordring, og vi stirrer ind i en fremtid med en aldrende befolkning og dermed et behov for, at vi bliver længere tid på arbejdsmarkedet. Så udfordringen relateret til smerter i muskler og led forventes at blive endnu større i fremtiden.

På et bæredygtigt arbejdsmarked skal vi sikre langtidsholdbare teknologier og arbejdsprocesser, så vi har en langtidsfrisk arbejdsstyrke. Ellers afhjælper vi ikke denne udfordring. Det kræver, at flere midler i sundhedsforskningen bliver fokuseret på at udvikle, afprøve og udrulle gode ergonomiske løsninger på arbejdspladserne.