Det gavner ikke alle at arbejde hjemme

TEMA: Social kapital 15. mar 2019 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Arkiv
  • For nogle medarbejdere kan det være mere anstrengende end afstressende at udføre sit arbejde uden for arbejdspladsen, viser amerikansk forskning.

Det bliver stadig mere udbredt at kunne  arbejde fra sit hjem eller et andet sted uden for arbejdspladsen,  og denne fleksibilitet er populær blandt mange beskæftigede.  Men hvordan påvirker arbejde på distancen egentlig  medarbejdernes velbefindende? Det har forskere fra det  amerikanske Baylor Universitet undersøgt i et nyt studie. 

I studiet har forskerne målt niveauet af henholdsvis  selvbestemmelse, overanstrengelse (i studiet er det defineret  som udmattelse, utilfredshed og mangel på engagement)  og følelsesmæssig stabilitet hos 403 beskæftigede.  Ifølge ph.d. og assisterende professor Sara Perry,  der har stået i spidsen for studiet, kan følelsesmæssig stabilitet  eksemplificeres således: 

– Hvis der sker noget stressende i forbindelse med  arbejdet, vil en følelsesmæssigt stabil person tage den  med ro, forblive positiv og finde ud af, hvordan hændelsen  skal håndteres. En person med et lavere niveau af  følelsesmæssig stabilitet kan derimod blive frustreret og  modløs og bruge sin energi på disse følelser i stedet for på  selve hændelsen, forklarer hun på Baylor Universitets  hjemmeside. 

Forskellige behov 

Studiets resultater har ledt til tre overordnede konklusioner: 

1) Selvbestemmelse er afgørende for at sikre trivslen hos  medarbejdere, der arbejder på distancen, og hjælpe dem  til at undgå overanstrengelse. 

2) Ansatte med et højt niveau af både selvbestemmelse og  følelsesmæssig stabilitet lader til at være bedst i stand til  at trives med at arbejde på distancen. 

3) Ansatte med et højt niveau af selvbestemmelse, men  med et lavere niveau af følelsesmæssig stabilitet, lader til  at være mere modtagelige for overanstrengelse. 

Konklusionerne modsiger tidligere forskning, som viser,  at selvbestemmelse er et universelt behov hos alle, mener  Sara Perry. Ifølge dette studie har mindre følelsesmæssigt  stabile medarbejdere nemlig ikke nødvendigvis behov for  eller lyst til så meget selvbestemmelse i deres arbejde. 

– Dette lavere behov for selvbestemmelse kan måske  forklare, hvorfor mindre følelsesmæssigt stabile medarbejdere  ikke klarer sig så godt, når de arbejder uden for  arbejdspladsen, selv når de har et højt niveau af selvbestemmelse,  skriver forskerne bag studiet på Baylor Universitets  hjemmeside. 

Sammen med resultaterne giver studiet anbefalinger  til ledere for medarbejdere, der i en eller anden udstrækning  arbejder uden for arbejdspladsen. Blandt andet  anbefales det at overveje at tilbyde medarbejderne træning  i at arbejde på distancen, herunder en passende  opdeling mellem arbejds- og privatsfære, forventningsafstemning  og jævnlig kontakt med arbejdspladsen. 

Kilder: ‘Stress in remote work: two studies testing the Demand-Control-Person  model’, European Journal of Work and Organizational Psychology 2018 og www.baylor.edu

 

Opdateret 15. mar 2021