Giv samarbejdet et serviceeftersyn

TEMA: Social kapital 15. mar 2019 - 5 min læsetid
This describes the image
Foto: Thomas Tolstrup
  • Det betaler sig at have fokus på samarbejdsrelationerne og jævnligt kigge dem efter i sømmene. Ny forskning viser, at bedre samarbejde kan føre til mere engagement og arbejdsglæde, højere selvvurderet produktivitet og lavere sygefravær. 

Nu har han gjort det igen!

Flyttet den palle, der stod på gangen, og som du ikke var færdig med at pakke. Den er sikkert allerede blevet kørt på lageret. Hvor er de irriterende, dem på lageret. Det synes dine kolleger også, for de har prøvet det samme, og faktisk er I begyndt lige at stikke hovedet ud på gangen, når I skal derud for at se, om der er nogen fra lageret, for så venter I lige lidt med at gå ud.

Måske kan du genkende noget af det fra din arbejdsplads? Eller er I gode til at snakke sammen og hjælpe hinanden, og har I en fælles forståelse for, hvordan opgaven skal løses? Har I tillid til hinanden?

Hvis ikke trænger samarbejdet måske til et serviceeftersyn, for det kan formentlig køre meget bedre, hvis det bliver kigget efter i sømmene. Det siger seniorforsker Thomas Clausen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), som forsker i trivsel og social kapital på arbejdspladsen.

Social kapital handler om ledelse og samarbejde og om værdien af de ressourcer, der er i samarbejdsrelationerne. I de enkelte teams, mellem teams og mellem ledelse og medarbejdere. Og det betaler sig at arbejde med social kapital. Det viser de studier, der er lavet på arbejdspladser, som arbejder med det, mener psykolog Vilhelm Borg, som tidligere har forsket i social kapital på NFA.

 – Det er meget vigtigt at have fokus på samarbejdet mellem de forskellige teams og afdelinger, som ellers kan arbejde forbi hinanden uden gensidig tillid, for lidt kommunikation og med forskellige opfattelser af opgaven. Så risikerer man, at kvaliteten i arbejdet bliver dårligere, siger Vilhelm Borg.

Godt for fravær og engagement

Arbejdspladsen kan nå langt, hvis man arbejder systematisk med social kapital. Det viser et nyt forskningsprojekt fra NFA på seks mejerier. Især var der en uudnyttet mulighed for at styrke samarbejdet mellem afdelingerne.

Undersøgelsen viser, at arbejdet med social kapital førte til et bedre psykologisk velbefindende, mere engagement og arbejdsglæde samt højere selvvurderet produktivitet og lavere sygefravær (Læs side 25). Forhold som normalt antages at have betydning på bundlinjen. Og det behøver ikke at være svært at give samarbejdsrelationerne et serviceeftersyn. Faktisk handler det mest om at prioritere det i en travl hverdag:

 – Det kan måske lyde lidt svært, men grundlæggende handler det om at involvere medarbejderne og bruge deres viden og ideer til at finde de flaskehalse, som forhindrer dem i at udføre deres arbejde bedst muligt. På den måde kan man arbejde systematisk med ledelse og samarbejde på arbejdspladsen, siger Thomas Clausen, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

Og faktisk er det blevet vigtigere at arbejde med social kapital i takt med, at selvledelse bliver mere udbredt, hvor afdelinger og teams arbejder sammen, uden at arbejdet bliver koordineret og styret af ledelsen, viser en rapport fra NFA om social kapital. 

 Grafik: Hvor ofte bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen?

Generelt går det godt

Helt nye tal fra NFA giver et billede af, hvordan medarbejderne vurderer samarbejdet og dermed også den sociale kapital på de danske arbejdspladser. Tallene stammer fra spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark i 2018’ og er baseret på svar fra knap 38.000 lønmodtagere. De har svaret på spørgsmål om deres samarbejde med henholdsvis kolleger og ledere – for eksempel, om de bliver anerkendt for deres arbejde, og om de og deres kolleger hjælper hinanden (se figurer side 23 og 24).

Seniorforsker Thomas Clausen vurderer, at der generelt er god social kapital på de danske arbejdspladser, hvilket undersøgelsen understøtter.

 – Medarbejderne på de danske arbejdspladser har generelt en positiv opfattelse af deres samarbejde både med deres ledere og særligt med kollegerne. Det gælder stort set alle jobgrupper, siger han.

Store forskelle

Alligevel er der plads til forbedringer. For der er ofte store forskelle i den sociale kapital mellem forskellige arbejdspladser og mellem forskellige teams og afdelinger på samme arbejdsplads. Og det er der grund til at kigge nærmere på:

 – På grund af de store forskelle, der kan være i den sociale kapital på en arbejdsplads, er det en god ide at give samarbejdet et serviceeftersyn og finde ud af, hvordan man kan arbejde bedre sammen. Ved at arbejde med den sociale kapital får man mulighed for at skabe en bedre arbejdsplads med gode samarbejdsrelationer, mere arbejdsglæde, øget produktivitet og kvalitet i kerneopgaven, siger Thomas Clausen.

Og den sociale kapital skal plejes og værnes om. Både for at holde niveauet, men også for at styrke samarbejdet de steder, hvor der er udfordringer.

 – Vores forskning tyder på, at den sociale kapital især påvirkes af forhold på den enkelte arbejdsplads. Så den gode nyhed er, at man lokalt på arbejdspladsen har gode muligheder for at forbedre den sociale kapital. Det gælder både mellem kolleger og mellem medarbejdere og ledelse, siger han.

Grafik: Hvor ofte hjælper du og dine kolleger hinanden med at opnå det bedst mulige resultat?

Opdateret 15. mar 2021