ARBEJDSGLÆDE: Sådan kan I måle arbejdsglæde 

TEMA: Arbejdsglæde 21. mar 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Ulrik Jantzen
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udviklet et spørgeskema, som arbejdspladser kan bruge til at tage temperaturen på arbejdsglæden og det psykosociale arbejdsmiljø. 

Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde, og er dine opgaver meningsfulde? Eller tager dit arbejde så meget af din tid eller energi, at det går ud over privatlivet? Og hvor tilfreds er du egentlig med dit job som helhed, når du lægger plusser og minusser sammen?

Det er nogle af de spørgsmål, du skal stille dig selv, hvis du vil teste din arbejdsglæde. Men det stopper ikke her. For hvad er det så, der skaber arbejdsglæde, og hvilke knapper kan arbejdspladsen skrue på.

Man kan bruge et spørgeskema fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, til at kortlægge arbejdsglæden. Og man kan bruge det som udgangspunkt for en snak om, hvordan man sammen kan blive endnu bedre til at skabe et miljø, der skaber arbejdsglæde.

Test din arbejdsglæde

Hvor godt trives du på dit arbejde? Arbejdsglæde handler om mening, engagement, stress, konflikt mellem arbejde og privatliv og jobtilfredshed. Mål din trivsel med NFA’s spørgeskema, der bygger på forskning. Du kan finde spørgeskemaet på her.

  1. Mening … det har stor betydning for arbejdsglæden, at man som medarbejder oplever, at arbejdet er meningsfuldt. En medarbejder oplever mening i arbejdet, når han eller hun føler, at arbejdsopgaverne har et væsentligt formål, der bidrager til arbejdspladsens samlede mål. For nogle medarbejdere kan arbejdet være vigtigt i forhold til deres identitet.
  2. Engagement … i arbejdspladsen handler om, hvorvidt medarbejderne føler, at deres arbejdsplads er et godt sted at arbejde. Det opleves dels ved, at medarbejderen er stolt af at arbejde på arbejdspladsen, dels ved at arbejdspladsen inspirerer én til at yde sit bedste.
  3. Stress … kan opstå, hvis medarbejderne oplever en ubalance mellem de krav, der bliver stillet til dem i arbejdet, og de rammer og ressourcer, de har til rådighed til at løse deres arbejdsopgaver. Det kan for eksempel være, hvis en medarbejder oplever at have alt for mange eller for krævende opgaver i forhold til den tid eller de kompetencer, han eller hun har til rådighed. Stress giver arbejdsglæden trange kår.
  4. Konflikt … mellem arbejde og privatliv handler om, hvordan arbejdslivet påvirker privatlivet. Oplever medarbejderne, at arbejdet tager så meget tid og energi, at det går ud over privatlivet, kan det blive et problem. Og det kan sætte arbejdsglæden under pres.
  5. Jobtilfredshed … handler om, hvorvidt medarbejderne overordnet set er tilfredse med deres arbejde. Jobtilfredshed afhænger af mange forskellige forhold i arbejdslivet. Det kollegiale, ens leder og de forhold, der er på arbejdspladsen, er alle faktorer, der kan have betydning for medarbejdernes jobtilfredshed.

Arbejdsglæde er nemlig et produkt af et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Det er toppen af isbjerget, hvor der ligger et stort arbejde nedenunder, nemlig det psykosociale arbejdsmiljøarbejde. Spørgeskemaet er gratis og bygger på forskning i helbred og trivsel på tværs af mange forskellige jobgrupper.

Det indeholder 87 spørgsmål og tager cirka 15 minutter at besvare. Bagefter kan man sammenligne arbejdsglæden og det psykosociale arbejdsmiljø på ens egen arbejdsplads med landsgennemsnittet. Det giver god viden om styrker og udfordringer på den enkelte arbejdsplads og er et godt afsæt for det videre arbejdsmiljøarbejde.    

Sådan arbejder I med det psykosociale arbejdsmiljø

Måske har I allerede kortlagt arbejdsglæden og det psykosociale arbejdsmiljø. Og hvad gør I så? Få inspiration og gode råd til at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel. Værktøjet er klar medio 2022, men allerede nu kan du tage et smugkig på nfatrivsel.dk

Find spørgeskemaet på nfa.dk her 

Opdateret 14. jun 2022